Horda mieszanka na gleby torfowe, okresowo zalewowe. Mieszanki te charakteryzuje wysoki i duży przyrost plonu z I-ego zbioru traw. Przeznaczone są na siano lub sianokiszonkę. Ze względu na udział odmian traw trwałych zalecane są do zagospodarowania łąk położonych na siedliskach organicznych i mineralnych. Polecane są rolnikom – hodowcom bydła.

Skład:

Horda
mieszanka łąkowa na gleby torfowe

Życica trwała 20%
Życica wielokwiatowa 5%
Kostrzewa łąkowa 20%
Tymotka łąkowa 25%
Wiechlina łąkowa 10%
Mietlica biaława 5%
Koniczyna łąkowa 5%
Koniczyna szwedzka 10%

 

horda