Safari mieszanka na gleby okresowo suche. Mieszanki te charakteryzuje wysoki i duży przyrost plonu z I-ego zbioru traw. Przeznaczone są na siano lub sianokiszonkę. Ze względu na udział odmian traw trwałych zalecane są do zagospodarowania łąk położonych na siedliskach organicznych i mineralnych. Polecane są rolnikom – hodowcom bydła.

SKŁAD

Safari
mieszanka łąkowa
Życica trwała 25%
Kostrzewa łąkowa 10%
Kostrzewa trzcinowa 5%
Kostrzewa czerwona 10%
Tymotka łąkowa 15%
Kupkówka pospolita 10%
Wiechlina łąkowa 10%
Koniczyna łąkowa 15%

 

safari